Spring is coming! | Deliveries around the holidays

Posted by Chantal Damen
Category:

De lente staat voor de deur! Dit betekent dat ook de voorjaarsfeestdagen er weer aan zitten te komen. In veel Europese landen geldt op deze voorjaarsfeestdagen een rijverbod voor het vrachtverkeer. Dit rijverbod zal van invloed zijn op onze dienstverlening. Onderstaand overzicht geeft weer rondom welke dagen u vertraging kunt verwachten.

Week Datum Feestdag Uitzondering
16 Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
17 Maandag 22 april Paasmaandag
18 Woensdag 1 mei Dag van de Arbeid UK op 6 mei
22 Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag Uitgezonderd UK
24 Maandag 10 juni Pinkstermaandag Uitgezonderd UK

Spring is almost here! This also means that the spring holidays are coming again. In many European countries there is a driving ban on freight traffic on these spring holidays. This driving ban will affect our services. The overview below shows around which days you can expect a delay.

Week Date Holiday Exception
16 Friday 19 April Good Friday
17 Monday 22 April Easter Monday
18 Wednesday 1 May Labour Day UK on 6 May
22 Thursday 30 May Ascension Day Except UK
24 Monday 10 June Whit Monday Except UK

 

Uiteraard doen wij er alles aan afwijkingen in leverdata zo veel als mogelijk te beperken. Uw klanten/afleveradressen zullen, zoals u van ons gewend bent, een bericht ontvangen wanneer wij de zending zullen afleveren.

Of course we do everything we can to limit deviations in delivery dates as much as possible. As usual, your customers/delivery addresses will receive a notification when we will deliver the shipment.

Heeft u nog vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen met uw relatiebeheerder bij Jan Krediet. Hij of zij hoort graag van u!

Do you have any questions?
If you have any questions regarding this email, you can always contact your account manager at Jan Krediet. He or she is looking forward to hear from you!

Een goed voorjaar gewenst!
Wishing you a wonderful spring!

Share

Leave a Reply